top of page

Oksygen mot kreft,

et meget interessant tema

 

Kreft er en sykdom som vi som utstyrsleverandør må være svært forsiktig med å uttale oss om eller å komme med anbefalinger/ påstander rundt. Derfor begrenser vi oss til å referere til en del artikler hvor man kan lese mer på egen hånd. 

 

Og husk:
- Uansett sykdom så er det alltid viktig å spise/leve sunt, røre på seg og å tenke positivt!

- Airnergy er ingen "mirakelkur" som hjelper alle med alt, men sannsynligheten for at den er positiv for kroppen i større eller mindre grad er meget stor. Om du kjenner dette på kroppen kan vi imidlertid ikke garantere. 

Brystkreftceller med for lite tilgang til oksygen induserer onkogene endringer i omkringliggende normale epitelceller i følge en studie ved The Wistar Institute, August 2020.

Mangel på oksygen i svulster fremmer metastase (University of Basel, Medical Xpress 2020)
Metastase (spredning av kreft til andre deler av kroppen) skjer ved at kreftceller bryter løs fra den opprinnelige svulsten. En forskergruppe ved Universitetet i Basel har nå identifisert mangel på oksygen som triggeren til denne prosessen.

 

Kreftsvulster liker ikke oksygen! (Universitetet i Bergen, 2017)

Kreftsvulster er kjent for å være hypoksiske, det vil si at de får lite oksygen. Dette skyldes at blodkarsystemet deres er underutviklet og ufunksjonelt. Dessverre har kreftcellene tilpasset seg dette uvennlige miljøet, og evner å vokse og spre seg til tross for lite tilførsel av oksygen. I tillegg er det vist at oksygenmangelen reduserer effekten av både cellegift og strålebehandling.

Helsemagasinet VOF 2012, Norsk tekst
Kreft, Oksygen og Fettsyrer: Kliniske erfaringer og kontrollerte studier har vist at mange kreftceller utvikles fra normale celler som får for lite oksygen.

 

En ny studie (2015) (Engelsk tekst)

Studien viser at man ved å gi høy-dose oksygen kan bidra til å stimulere immunsystemet i kampen mot kreftceller. Forskerne fant ut at de ved å øke oksygennivået (som jo også Airnergy gjør (red.anm)) vekket "killercellene" til live og gjorde dem i stand til å gå inn i kreftcellene.

 

Oksygen hemmer kreft (Norsk artikkel fra forskning.no)
"Kreftsvulster har ofte et mindre funksjonelt blodkarsystem i forhold til normalt vev. Det svekkede blodkarsystemet gir lave oksygennivå i svulsten og har vist seg å føre til mer agressive kreftsvulster."
"Moens studier viste også at oksygenbehandling øker effekten av cellegift ved at opptaket av cellegift øker i svulsten."

 

Studie 2012 (engelsk artikkel i Science Daily)
Lavt oksygenivå i celler er hovedårsaken til ukontrollert vekst av kreftsvulster viser en ny kreftstudie fra Universitetet i Georgia, publisert i Journal of Molecular Cell biology.

 

 

 

 

bottom of page