top of page

Dr. Kaslow

 

Denne siden er oversatt fra www.drkaslow.com med tillatelse fra MD Jeremy E. Kaslow 19.09.2011.

 

AKTIVERT OKSYGEN: Løser Oksygen Paradokset

 

NB: Artikkelen er litt "tung" i starten, men kommer seg etter hvert. Veldig interessant!

 

Oksygen er et tveegget sverd. På den ene siden trives cellene våre når de får det oksygenet de trenger for fritt å syntetisere ATP, som er den nesten universelle "molekylære valuta" for cellulær energiutveksling. Når cellene har god tilgang på ATP, vil vev helbrede og fornye seg raskere, stoffskiftet fungerer bedre, nervesystemet harmoniseres og immunresponser bli mer fokuserte og effektive.

 

På den annen side er oksygen også enormt reaktivt. Celleskade er forårsaket av reaktive oksygenformer (ROS) som hydroksylradikalet, superoksid, hydrogenperoksid og peroksynitritt. Disse ROS er en type av frie radikaler, som enkelt sagt er et molekyl med "uparede" elektroner. De er av samme typen som eksos fra bilen. Når oksygen transporteres med blodet, blir det plukket opp av cellene og omdannes til energi. I likhet med karbonmonoksid som kommer ut av eksosrøret, er overdrevne mengder av frie radikaler er et uheldig biprodukt. Dette fordi uparede elektroner søker å bli par – så de stjeler  elektroner fra andre atomer og endrer de molekylene som de reagerer med. Når frie radikaler (inkludert ROS) omgjør flerumettede fettsyrer i membranens lipider (fett), proteiner og DNA, skades ikke bare cellene, men til og med DNA i mitokondriene.

 

Utstrakt celle- og DNA-skade kan forårsake eller bidra til et bredt spekter av vanlige helseproblemer som:

Hjertesykdom

Diabetes

Astma

Fibromyalgi

ME (Kronisk utmattelsessyndrom)

Emfysem

Alzheimers

Makuladegenerasjon

Parkinsons sykdom

Cystisk fibrose

Kreft

Aldring

 

Under normale forhold blir frie radikaler (ROS) fjernet fra cellen av enzymer (superoksid dismutase, katalase, eller glutation peroksidase), nøytraliseres av næringsstoffers antioksidanter, eller ved å rekombinere med hverandre. Oksidativt stress oppstår som et resultat av en av tre faktorer: 1) økning i oksidasjon, 2) nedgang i antioksidantbeskyttelsen, eller 3) unnlatelse av å reparere oksidativ skade. Utfordringen er å finne den hårfine balansen mellom frie radikaler og optimal antioksidant terapi - og dermed oppnå homeostase (indre likevekt). Denne problemstillingen kalles “Oksygen Paradokset". 

 

Hvordan kan vi øke oksygenopptaket - den positive cellulære utnyttelse av oksygen som trengs for optimal funksjon og heling - uten samtidig å øke oksidativt stress - de negative, reaktive effektene av frie radikal-skader og andre konsekvenser av et svekket antioksidant system?
Svar: 
Bruk Aktivert Oksygen/Luft - "Oksygenering uten Oksidering".
 

Løsningen på oksygen paradokset kalles aktivert luft.

Aktivert luft bruker bare oksygenet som er til stede i luften vi allerede puster inn. I stedet for å gi kroppen mer oksygen, blir den aktiverte lufta reorganisert i forhold til energien, noe som gjør den vesentlig mer biotilgjengelig (dvs. at mer blir tilgjengelig for kroppens indre organer). Aktivert luft etterligner faktisk fotosyntesen, hvor vanlig oksygen får en høyere energitilstand gjennom sollys og organiske katalysatorer.

Luften vi puster hver dag består av det forskerne kaller "triplett oksygen". Det er den mest stabile formen for oksygen uten noen spesiell energiladning. Men ved å aktivere dette oksygenet, kan vi i stor grad forbedre dets energi- og helsefremmende potensiale.

I naturen aktiverer energi fra sola klorofyll i plantenes blader, som forvandler oksygen produsert i planten til en høyere energistatus. Naturen omgjør elektronene i oksygenmolekylet til å skape "singlet oksygen". Denne energiladede luften øker kroppens evne til å bruke oksygen, og å drastisk øke din cellulære energi og å optimalisere ditt stoffskifte. Og enda viktigere, ditt optimaliserte stoffskifte absorberer og fanger faktisk farlige frie radikaler.

Airnergy bruker tysk teknologi til å forandre oksygen på atomnivå, og gi det "den lille elektriske ladningen skapt av solen." Teknologien imiterer den naturlige prosessen hvor solskinn og klorofyll produserer energimaksimert, fri radikal-bekjempende aktivert luft.

 

De kliniske fordelene av aktivert luft

Med behandlinger så korte som 20 minutter noen få ganger hver uke, rapporterer brukerne en lang rekke fordeler. I Europa rapporterer brannskade-klinikker om 1/3 raskere heling av alvorlige brannskader. Kirurger rapporterer om dramatisk raskere rehabilitering etter kirurgi. På en annen front hevder idrettsutøvere at aktivert luft ikke bare gjør dem til bedre utøvere, men også forbedrer deres reaksjonstider og skarpsyn. Faktisk har Formel 1 førere på toppnivå adoptert aktivert luft som en viktig del av sitt treningsregime.

 

Hvordan vet vi om aktivert luft faktisk virker?

Først og fremst gjør aktivert luft at du føler deg bedre. I tillegg har forskere kjørt slike enheter for aktivering av luft gjennom en rekke biologiske målinger for å vise at de har en målbar effekt. Noen av disse tiltakene inkluderer hjertefrekvens variabilitet (som avslører tilstanden til det autonome nervesystemet), hvile-stoffskiftet (som viser kroppens energiforbruk), blodets oksygennivå, hvilepuls, oksygen-% i utåndet luft og melkesyre produksjon hos idrettsutøvere.

 

Resultater fra studier med utøvere som trener med Aktivert Oksygen:

  • Minimum 8% mer energiproduksjon

  • Et gjennomsnitt på 10% reduksjon i ubrukt utåndet oksygen

  • 10% reduksjon i hvilepuls

  • Minimum 7% mindre melkesyre produksjon
     

En annen test av den biologiske effekten av aktivert luft brukte en ekstremt nøyaktig enhet kalt SpectraLite, som bruker teknikken overflatescanning elektromyografi (ssEMG) for å måle de fysiske energinivåer i kroppens regulatoriske funksjoner. Ved å sammenligne verdiene målt før og etter en sesjon med aktivert luft viste det seg at det var en dramatisk respons på behandlingen. Energiforholdet mellom organene endret seg, og den gjennomsnittlige energien i organene ble forbedret. Dette tilsvarer en "kraftig forbedret sympatisk/ parasympatisk autonom balanse".

 

Er det noen farer med å puste aktivert luft eller å bruke enheten?

Ingen. Aktivert luft er helt naturlig og er like sikker som luften du puster inn hver dag. Faktisk kan ikke aktivert luft gi utilsiktede virkninger med noen medisiner eller andre behandlinger.

 

bottom of page