top of page

Legeinfo:

Airnergy Professional Plus

Pasienter og folk flest spør som regel legen om de kan bruke alternative terapier, og vi har derfor laget litt kortfattet informasjon og linker til dokumentasjon vedrørende Airnergy og Aktivert Oksygen terapi.

Gå rett til Dokumentasjon (hovedside)

 

Det er ikke snakk om noe konsentrert oksygen eller ozon i denne terapien. Det er kun snakk om at oksygenet i vanlig luft (hentes fra rommet, filtrert) ved hjelp av katalysatorteknologi forandres fra vanlig triplet oksygen til singulet oksygen, og man får det som kalles aktivert oksygen. Denne energien som tilføres blir frigjort og overført til vannmolekyler så snart det aktiverte oksygenet blander seg med vanlig luft, og man kaller den luften som er iblandet denne energien for aktivert luft. Den aktiverte luften pustes inn under behandlingen. 
Testresultater viser bla. at man etter behandlingen puster UT ca 10 % mindre oksygen, dvs at det oksygenet som blir pustet inn blir mer tilgjengelig for kroppens celler, dvs er mer biotilgjengelig. Dette oksygenet vil kunne hjelpe celler og organer i hele kroppen, og derfor har mange pasienter meget god erfaring med bruk av dette. Dette gjelder en lang rekke sykdommer og plager. 

Teknologien kan med fordel brukes som støtte til andre behandlinger, også feks. cellegiftbehandling, og er bla. gunstig i forbindelse restitusjon/rehabilitering.

AIRNERGY er en Tysk produsent av apparater og de kaller sin hovedterapi Spirovital terapi. Vi vil her kun omtale den, men de har også Dermovital og Somavital terapi.
Hovedsakelig selger vi en modell som heter Airnergy Professional Plus, og denne brukes i inntil 21 minutters sesjoner. Effekten og tiden kan justeres på apparatet, og antall behandlinger varierer fra 1 pr. uke til 2-3 ganger pr. dag. Det siste feks. til en person som er hardt rammet av KOLS.

Alle Airnergy modellene bruker neseslange, og de fleste er stasjonære modeller.  Modellen Airnergy Professional Plus veier ca 4,5 kg.

Airnergy har også en batteridrevet/transportabel modell, bygd inn i en koffert.
Airnergy er sertifisert bla. i henhold til ISO 13485 som produsent av medisinsk utstyr, og i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001.

Futura Helse gir private kunder 5 års garanti på modellene Professional Plus og Basis Plus, og vi gir også en gunstig tilbakekjøpsgaranti for de som kjøper apparatet uten å ha prøvd det på forhånd. Vi ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde med sine produkter og har derfor disse garantiene som går langt ut over vanlige salgsbetingelser.

Resultater fra studier med utøvere som trener med Aktivert Oksygen:

  • Minimum 8% mer energiproduksjon

  • Et gjennomsnitt på 10% reduksjon i ubrukt utåndet oksygen

  • 10% reduksjon i hvilepuls

  • Minimum 7% mindre melkesyre produksjon

Vi har ved flere anledninger prøvd å få Norske sykehus og spesialister til å teste Airnergy, men dessverre så ser de ikke ut til å ha interesse av denne teknologien. Vi mener det er en stor tabbe da vi ser hvor god nytte mange pasienter har av den, og vi mener at slikt utstyr burde være tilgjengelig og i daglig bruk i alle Norske institusjoner. Behandlingen er enkel å administrere og prisen pr. behandling vil være svært lav sammenlignet både med medisiner og mange andre behandlinger.

Mange ønsker å leie Airnergy før de kjøper på grunn av prisen, og vi har derfor lagt til rette for dette, og anbefaler 3 måneders leie. Av de som leier Airnergy Professional Plus er det ca 3 av 4 som velger å kjøpe apparatet, noe som i seg selv er en bra bekreftelse på at man har god nytte av det. 

DIV. LINKER:
Airnergy - Dr. Kaslow
Airnergy - I dybden (Engelsk)

DOKUMENTASJON: (Om nettleseren din (Opera?) gir feilmelding så send oss en epost og vi sender det du vil ha, eller bruk en annen nettleser)
Faktaark Professional Plus

30 min Airnergy video - Norsk tekst

Brosjyre - Airnergy

Kompendium KOLS
Kompendium AMD

Andre fagartikler
Airnergy sin egen hjemmeside

HRV - Heart Rate Variability

bottom of page