top of page

Feil- og Driftsmeldinger:

Change filter
Etter 50 timers bruk vil "Change filter" melding vises på enhetens skjerm. Når dette skjer skifter du filteret på baksiden av enheten hvis dette virker å være nødvendig, og deretter holder du nede kombinasjonen av "Plus", "Minus" og "Stopp" knappene. Meldingen "filter er byttet" vil da vises i displayet. Antall driftstimer vil da bli nullstilt og etter ytterligere 50 timers drift vil "Change filter" melding vises igjen.

 

Service
Meldingen "Service" vil vises på enhetens skjerm etter 2.000 driftstimer (avhengig av modell tilsvarer dette 3.000-6.000 behandlinger). I løpet av denne servicen vil enheten åpnes og rengjøres, alle de aktiverende enheter blir tatt fra hverandre og settes sammen igjen og testes.
Enheten trenger ikke å sjekkes veldig ofte fordi det stadig kjøres en testprosedyre ved hjelp av intelligent programvare. Det anbefales at du tørker av kabinettet med en fuktig klut nå og da, rengjør flasken og glasstaven regelmessig og bytter luftfilteret hver 50. driftstime.

FAQ

Se gjerne under FAQ / Spørsmål og Svar da det står mye nyttig der som kan løse evt. problemer eller spørsmål :).

bottom of page