top of page

SoeMac:

SoeMac er et nytt produkt, og er tilgjengelig i Norge for første gang i 2017. Produktet er utviklet ut fra samme grunnprinsipper som Airnergy, det vil si produksjon av Singulett Oksygen som senere i prosessen går over til vanlig luft + en ekstra energi (SOE) som kroppen puster inn og gjør seg god nytte av.
SoeMac er ikke like kraftfull som Airnergy, men brukes mens man sover, det vi si over lengre tid. Den har ingen neseslange, er på størrelse med et lite pennal, og har en strømforsyning i tillegg. SoeMac er utviklet i samarbeid med Universitetet i Leicester, England.

Vi har stor tro på at dette produktet vil utfylle Airnergy på mange måter, når det gjelder bl.a. mobilitet, pris og design. Det er ikke alle som har mulighet til å ha en forholdsvis stor Airnergy maskin i stua eller som tar seg råd til en så dyr maskin, og da kan SoeMac være et meget godt alternativ. 

Prisen på SoeMac er 4.500 kr + Mva og frakt. Totalt 5.765 kr.

SOEMAC KAN BL.A. HJELPE MOT:

1. Lungeproblemer:

KOLS, Astma, Emfysem

SoeMac kan bidra til å få lungene til å slappe av, slik at de kan arbeide mer effektivt ved å øke fjerningen av slim noe som kan skape mer "elastisitet" i lungene. SoeMac kan bidra til å gi mer avslappet åndedrett, med mindre "kamp" for hvert pust, slik at kroppen kan få mer oksygen inn i systemet, helt ned til cellenivå , der det trengs mest.

2. Søvnproblemer:
Snorking, Insomnia, Søvnapné, Autisme

En god natts søvn er viktig for vårt fysiske og mentale velvære. I perioder med dyp søvn utfører kroppen vår nødvendige reparasjoner og regenerering, og mangel på dette kan føre til en nedadgående spiral i vår energi, fokus og evne til å nyte livet.

3. Utmattethet

CFS og ME

SoeMac kan bidra til å redusere følelsen av utmattethet, spesielt når den er alvorlig og ødeleggende, ved å gi kroppen en naturlig boost av energirikt oksygen. SoeMac kan hjelpe kroppen din å gjenopprette og reparere seg selv bedre i perioder med dyp søvn, den øker energinivået i løpet av dagen, og hjelper deg til å skape en bedre følelse av generelt velvære.

4. Smertetilstander

Fibromyalgi

Forstyrrelser i den naturlige søvnsyklus for den som lider av fibromyalgi kan gjøre en reell forskjell for hvordan de føler om deres evne til å håndtere virkningen av deres smerte symptomer i løpet av dagen.
Erfaring har vist oss så langt at SoeMac kan bidra til å forbedre kvaliteten på søvn for fibromyalgi lider, og redusere sine erfaringer med mild og alvorlig smerte.

 

 

Hva er vitenskapen rundt SoeMac?


Definisjoner:
Katalysator, en enhet som i dette tilfelle gir vanlig oksygen og luft en høyere energitilstand.
SOE = Singulett Oksygen Energi, den energien som blir til overs når singulett oksygen går over til vanlig (triplet) oksygen. Denne energien blir absorbert av vannmolekyler i lufta og pustet inn. SOE brukes også om denne metoden eller typen terapi.

Aktivert oksygen = singulett oksygen, oksygen med en høyere energitilstand enn vanlig oksygen.
Aktivert luft kaller vi vanlig luft med oksygen som er eller har vært aktivert, dvs. inneholdende SOE.

Mer biotilgjengelig vil si at det er lettere tilgjengelig for kroppen enn vanlig.

SoeMac er en alternativ behandling som kan hjelpe folk med et bredt spekter av søvn- og helseproblemer. Metoden er helt naturlig, og produserer en biotilgjengelig form for aktivert luft med Singlet Oksygen Energi.

SOE er en Oksygen Energi Terapi som kan bidra til at lungene og hjerte-kar-systemet slapper av, og forbedrer kroppens utnyttelse av oksygen ved å endre den til en mer energirik form, noe som lettere kan brukes av kroppen. På cellenivå bruker kroppen så denne ekstra energien mer effektivt til å gjøre sin jobb, å produsere mer ATP (Adenosin Tri-Phosphate), kroppens energi "valuta".

Denne terapien er helt naturlig og fungerer ved å puste inn denne aktiverte luften. Når den brukes om natten når vi er i ro, er kroppen mer i stand til å bruke aktivert oksygen som kan hjelpe kroppen til å utføre viktige reparasjonsarbeider, herunder avgiftning og foryngelse, på cellenivå. Dette kan resultere i en dypere og mer styrkende søvn, redusert følelse av tretthet og økt energi og konsentrasjon i løpet av dagen.

 

SoeMac enheten er liten og slank - du bare plugger inn og slår på, og bruker den hver natt på soverommet, i nærheten av der du sover. Den går stille, og med et mykt rødt lys, blåser den forsiktig aktivert oksygen energi inn i den omkringliggende luften. Alt du trenger å gjøre er å puste i denne luften; som ikke er inngripende på noen måte og hvor verken maske eller kanyle er nødvendig.

 

SoeMac er trolig verdens minste enhet når det gjelder Singlet Oksygen Energi terapi. Til nå har denne terapien bare vært tilgjengelig for brukere ved hjelp av kostbare, store maskiner, som baserer seg på bruk av en neseslange, eller maske, for å levere Oksygen Energi til brukeren. SoeMac er mye rimeligere, og veldig enkel å bruke.

Hvordan SoeMac fungerer

SoeMac er en brukervennlig enhet og det er bevist at den produserer Singlet Oksygen Energi, eller SOE, i tester ved University of Leicester*. Dette er en ekstra energi som kombineres med det eksisterende oksygenet i luften, og denne kombinasjonen fungerer bedre i menneskekroppen enn den vanlige luften, spesielt der hvor kroppen ikke lenger er ung og frisk som i tenårene.

SoeMac fungerer ved å produsere Singulett Oksygen Energi (SOE), en naturlig forekommende energi, noe som bidrar til at lungene slapper mer av, slik at de kan gjøre sitt arbeid mer effektivt, og i sin tur slik at hele kroppen kan bruke oksygen mer effektivt på cellenivå.

Er behandlingen naturlig?

Singulett Oksygen Energi er helt naturlig; det er det samme som produseres når sollyset treffer klorofyll i planter, og en kjemisk reaksjon finner sted for å frigjøre energi. På grunn av sin høye energitilstand kan SOE brukes i mange prosesser for å "få fart på sakene", og det er derfor det ofte er beskrevet som en naturlig kilde til ekstra energi.

SoeMac kan bidra til å forbedre vårt åndedrett, ved å bidra til at lungene slapper av. Vi tar dypere åndedrag, hjelper til med å  fjerne overflødig slim, bistår gassutvekslingen fra lungene til blodet, og omvendt; det hjelper til med både med å få oksygen inn og karbondioksid ut.

Når vi puster overfører lungene oksygen til blodet, og når blodet strømmer rundt i kroppen blir oksygenet ført til cellene, som bruker det som en del av prosessen med å produsere en energiform kjent som ATP. ATP brukes av kroppen til alle slags aktiviteter og kroppsfunksjoner, og er kjent som kroppens "energivaluta"; ATP gir den energien vi trenger for å se godt, bruke våre muskler, reparere og restituere, og hjelper hjernen vår i løpet av både enkle og komplekse oppgaver.

Kroppene våre er vanligvis gode på å selvregulere denne prosessen for å sikre at hver kroppslig funksjon har tilstrekkelig oksygen og ATP energi til å utføre sine oppgaver. Men noen ganger er kroppen vår mindre i stand til å gjøre dette for oss, og i en rekke medisinske tilstander og ved søvnforstyrrelser er den naturlige tilgangen på disse dyrebare ressursene redusert, slik at kroppen vår må jobbe enda hardere for å utføre viktige biologiske og mentale funksjoner.

I en lang rekke helsemessige forhold kan dette resultere i lav energi, opplevelse av smerte, dårlige kognitive funksjoner, og tallrike pustevanskeligheter, som kan bli en ond sirkel og forverret over tid. Å være sliten ofte gjør at du føler deg enda mer sliten. Det kan også redusere kroppens naturlige evne til å avgifte seg selv, noe som kan medføre symptomer på tretthet, lav energi og dårlig mentalt fokus.

Øk din energi

SoeMac kan bidra til å øke tilgjengeligheten av oksygen på cellenivå . Når aktivert luft er pustet inn har den mer energi og virker raskere enn normalt oksygen. Når man puster inn aktivert luft mens man sover kan kroppen få hjelp til å gjenopprettes og forynge seg selv bedre.

Vitenskapen

SoeMac trekker inn vanlig luft og sender den gjennom en innebygd katalysator. Denne består av LED- og fotokjemisk teknologi. Sammen skaper de en form for rødt lys. Energien skapt inne i katalysatoren blir overført til oksygenmolekylene i luften og kort endrer molekylstrukturen fra den vanlige stabile tilstanden til en singulett tilstand, og vi har fått tilført SOE. Etter å ha passert gjennom SoeMac går oksygenmolekylene straks tilbake til sin normale passiv tilstand, men beholde denne ekstra energien i sine molekylære bindinger. Det er denne ekstra energien, i kombinasjon med oksygenmolekyler, som er så ønsket velkommen av kroppen.

SoeMac lager ikke oksygen slik en oksygenkonsentrator gjør i tradisjonell oksygenbehandling. Hva det gjør er å skape en oksygen energi, som gjør det mulig for kroppen å få mer av det tilgjengelige oksygenet på cellenivå. Forskningen fortsetter for å kartlegge den nøyaktige biokjemien i denne prosessen.

* Tester utført ved University of Leicester har bekreftet at SoeMac produserer singlet oksygen energi.

Forskning

Effekten av SoeMac har blitt bekreftet gjennom forskning og studier og den første kliniske studien er startet i 2016. Det jobbes nå med å få godkjent SOEMAC som medisinsk teknisk utstyr for bruk i bla. sykehus.

Teknologien går tilbake til 1987 da den tyske forskeren Jörg Klemm begynte å utvikle singlet oksygen terapi, i første omgang med fokus på inhalasjonsbehandling ved hjelp av katalysator kamre.

Siden 2010 har SOE Health fokusert på å forske på effekten av SOE teknologi på mennesker i alle aldre og alle tilstander av helse i samarbeid med universiteter og medisinske eksperter verden rundt.


I forskning har singlet oksygen energi bl.a. vist å:

- Forbedre fysisk ytelse og vital kapasitet 
- Forbedre lungefunksjon
- Forbedre blodoksygennivå 
- Redusere åndenød
- Redusere blodtrykket

bottom of page