MONICOR - vi tilbyr testing og behandling,

her hos oss, eller hjemme hos deg i Trondheimsområdet

Vi har gått til anskaffelse av et Monicor apparat, som første kunde hos den Norske importøren, og tilbyr nå testing og behandling.

MONICOR er ett unikt system for helsekontroll men gjør også effektive korrigeringer basert på resonansprinsippet. Resonans er den beste måten å korrigere på ettersom den gjenoppretter kroppens normale funksjoner uten å dempe eller aktivere dem, noe som gir kroppen en mer naturlig helbredelse.

Mange muligheter
Balansering av meridianer; balanse i våre meridianer er av stor betydning for vår helse. MONICOR ser om det er under- eller overskuddsenergi i meridianene. Under en 40-minutters generell korreksjon forbedres vanligvis de 1 til 2 meridianene som har størst korreksjonsbehov. Ved neste behandling forbedres vanligvis 1 til 2 nye meridianer osv.

Korrigering av akupunkturpunkter; MONICOR leser av og aktiverer alle svake akupunktur-punkter i kroppen. Det viser også hvilke punkter som er normale. Under en 40-minutters generell korreksjon korrigeres alle akupunkturpunkter.


Stresstest av virus, bakterier, parasitter o.l.; MONICOR leser frekvensene fra ca 170 forskjellige mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter, og ser om disse finnes i kroppen. Ved utslag på aktive mikroorganismer kan MONICOR deaktivere dem ved bruk av frekvenser. En "sovende" mikroorganisme aktiveres normalt når kroppen er svekket eller har blokkeringer.


Kontroll av kosttilskudd og mat; MONICOR har en unik mulighet til å kontrollere hvordan et bestemt kosttilskudd eller næringsmiddel, som for eksempel egg eller D-vitamin påvirker kroppens ulike organer og/eller systemer.


Symptomkorreksjon; med denne funksjonen beregner MONICOR hvilke soner eller akupunkturpunkter som skal korrigeres ut fra et bestemt symptom.

MONICOR er fint også til å evaluere forskjellige typer behandling, som for eksempel Airnergy. Ved å teste seg før en terapeutisk behandling og så igjen etter en terapeutisk behandling vil man kunne se hvilken innvirkning behandlingen har gitt på kroppen.

På grunn av at kroppens akupunkturpunkter som brukes til testing og behandling vil bli "trøtte" etter slik testing og behandling så kan ny test og behandling først gjøres etter 24 timer. Når det gjelder stresstesting, av bakterier, virus o.l., så kan man teste maksimum 10 forskjellige pr dag. Man tar derfor de mest aktuelle først.

Priser:
1. gangs testing og behandling, kr 950.- 

Påfølgende testing og behandling, kr 450.- pr gang

Utreise i Trondheimsområdet: kr 250.-

Bestilling av time:
Send epost eller SMS til:
lars@futurahelse.no
99 56 56 04