Terapeutisk musikk:

Noen forslag til beroligende musikk: