top of page

Forskjellige typer oksygenterapi / oksygenbehandling:

Oksygenterapi eller oksygenbehandling er et velkjent begrep, men det har skjedd mye på dette området de siste årene. 

Vi nevner her noen varianter av oksygenterapi, og tar den mest moderne først. Dette fordi det er den mest aktuelle formen i dag, om man ser bort fra den mer akutte bruken av oksygen man har på bla. sykehus.

 

Airnergy - Spirovital Therapy

Airnergy er egentlig ikke oksygenterapi da det ikke tilføres noe ekstra oksygen, men vi tar den med likevel. Det er en patentert metode som ikke tilfører ekstra oksygen eller andre fremmedelementer til kroppen, men hvor frigjort energi fra singulett oksygen går over i vannmolekylene i den innåndede luften og transporteres inn via blodsystemet og fordeles ut til alle kroppens celler. Økt effektivitet i cellenes mitrokondier (cellenes "energiverk") er resultatet av denne ekstra tilførte energien.

Denne behandlingen fører til en bedre utnyttelse av den innåndede luften, og oksygeninnholdet i den utåndede luften er vesentlig lavere etter en behandling. Denne metoden har ingen kjente bivirkninger, ingen brannfare og er ikke ubehagelig i bruk, i motsetning til "vanlig" oksygenterapi.

 

Haematogenic Oxidation Therapy (HOT)

Hematogen oksygenterapi (HOT) er en behandling av pasientens eget blod med O2/O3 og UV-stråling. 

 

Hyperbaric Oxygen Therapy

I denne terapien blir pasienten satt i et spesielt trykkammer der de kan puste 100 prosent rent oksygen. 

 

Ionised Oxygen Therapy

Her får pasienten gjennom en maske tilført en nøye tilmålt blanding av 4 forskjellige oksygentilstander (O2, O2-, 1O2 og O2+). Dette er betraktet som en kontroversiell metode med mange mulige bivirkninger.

 

Oxyvenation Oxygen Therapy

Ved denne metoden gis små doser oksygen (10-60 ml) intravenøst (rett i blodet) over en lengre periode (3-6 uker). Mange mulige bivirkninger skal finnes.

 

Ozone Therapy

Ozonterapi bruker ozon intravenøst, intrarektalt eller på huden. Omdiskutert metode som også har hatt fatale tilfeller. "Some types of oxygen treatment may even be dangerous; there have been reports of serious illness and death from hydrogen peroxide. Ozone is a strong oxidant that can damage cells, and has also caused deaths." Dette i følge American Cancer Society, Ref: http://www.nbcnews.com/health/health-news/could-oxygen-make-cancer-therapy-work-better-n317446 

 

Oxygen Multistep Therapy

Dette er navnet på minst 2 forskjellige metoder, og består av minst 3 trinn; Bruk av vitaminer/mineraler, inhalering av oksygen i en eller annen blanding og gjerne en 3. aktivitet som f.eks fysisk trening eller lysbehandling.

 

bottom of page